Kaupunginvaltuusto, kokous 21.2.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 19 Valtuustoaloite paremman paikan etsimiseksi saunalauttojen säilytykselle Laukontorin läheisyydestä - Tampereen Keskustan valtuustoryhmä 

TRE:3033/10.00.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja, Milko.Tietavainen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Keskustan valtuustoryhmä esittää 19.4.2021 jättämässään valtuustoaloitteessa, että saunalauttojen säilytykselle etsitään parempi paikka Laukontorin läheisyydestä.

Yhdyskuntalautakunta päätti saunalauttojen käytön periaatteista Tampereen kaupungin satamissa 25.5.2021 § 172. Lautakunta päätti, että Tampereen satamissa Pyhäjärvellä saunalauttojen kotisatamat osoitetaan Rantaperkiön satamaan ja risteilysaunalauttojen osalta myös Soutukeskuksen laituriin. Näsijärvellä saunalauttapaikat osoitetaan Santalahden satamaan. Lisäksi satamatoimisto voi erityisillä ja painavilla perusteilla myöntää saunalautalle kotisatamapaikan myös muissa Tampereen satamissa.

Satamatoimisto on valmistellut Laukontorin nykyisen saunalauttalaiturin muuttamista vierasvenelaituriksi, jossa laiturin päässä on asiakkaiden nouto- ja jättöpaikka erilaisille risteilyaluksille ml. saunalautat. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan ponttoonirakenteisen vierasvenelaiturin toteuttamiselle Laukonsillan kohdalle. Näillä toimenpiteillä pystytään järjestämään sekä vierasvenesataman toimintaan että risteilyliikenteen tarpeisiin paremmat järjestelyt.

Saunalauttojen kotisatamapaikkojen järjestäminen vaatii vielä lisätarkastelua. Erityisesti saunalauttojen tekninen huolto (vesi ja sähkö) vaativat lisäsuunnittelua ja toimintamallin tarkentamista. Esimerkiksi sähkön ja veden käyttö edellyttävät tarkempia sopimuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite, siihen annettu vastaus ja tehdyt toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan lausunto ja tehdyt toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 5068 600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan lausunto ja tehdyt toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen Keskustan valtuustoryhmä, Milko Tietäväinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)