Kaupunginvaltuusto, kokous 21.2.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 25 Valtuustoaloite pysyvän sateenkaarisillan saamiseksi Tampereelle - Jaakko Mustakallio ym. 

TRE:4671/03.00.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö, jouni.sivenius@tampere.fi

Perustelut

Jaakko Mustakallio, Olga Haapa-aho ja Henri Backman esittävät valtuustoaloitteessaan 14.6.2021, että Tampereen kaupunki tekee Laukonsillan katukivetykseen pysyvän sateenkaari­värityksen sekä suunnitelman sen vuosittaisesta ylläpidosta.

Ratinan suvannon Laukontorin ja Ratinan välillä ylittävä Laukonsilta on kokonaispituudeltaan 150 m ja sillan betonikivetyn kulkupinnan leveys on 4 m. Nykyinen harmaa betonikiveys on mahdollista maalata tai vaihtaa kokonaan tai osittain värjätyiksi kiviksi. Maalaus olisi nopea ja edullinen toteuttaa, mutta ilkivalta- ja ylläpitonäkökulmasta sateenkaariväritys läpivärjätyin betonikivin olisi kestävämpi ratkaisu. Lisäksi maalipinta voi tehdä betonikiveyksen liukkaaksi.

Laukonsillan kulkupinnan maalaaminen sateenkaarivärein maksaisi arviolta 10 000 - 20 000 € maalattavan pinnan määrän mukaan (suojatietyyppinen maalaus puolittaisi maalaustarpeen). Sillan käyttö, puhtaana- ja kunnossapito sekä sään vaikutus tuovat vääjäämättä mukanaan vuosittaisen uudelleen maalaustarpeen ja -kustannuksen. Kerran maalatusta betonikiveyksestä ei saa siistiä kuin uusimalla maalaus tai vaihtamalla betonikivet. Maalauksen siistinä pysyminen olisi todennäköisesti haastavaa myös ilkivallan vuoksi. Mainittakoon, että työeläkeyhtiö Varman Finlaysonin alueen katu- ja aukiomaalaukset uusitaan edellä mainitusta syistä joka kevät.

Laukonsillan sateenkaariväritys betonikivin edellyttäisi käytännössä koko nykyisen betoni­kiveyksen korvaamista, mikä maksaisi arviolta 70 000 €. Katukivetyksiin käytettäviä betonikiviä pystytään tekemään useissa ja jopa varsin kirkkaissa väreissä. Läpivärjätyn betoni­kiven etu on värin hyvä pysyvyys: kulkeminen pinnalla ei kuluta väriä pois. Värien erottuvuus ympäri vuoden edellyttää tehostettua puhtaana- ja kunnossa­pitoa, koska huokoisena materiaalina betonikivi likaantuu helposti.

Laukonsiltaan ehdotetusta sateenkaarivärityksestä saisi kestävämmän ja edullisemman, jos sen päällä ei tarvitsisi kävellä. Esimerkiksi sijoitus kulkupinnan reunaan tai maalaus kaiteeseen olisi kulumisen ja värien kirkkaina säilymisen kannalta selvästi edullisempi ratkaisu. Tällainen ratkaisu olisi myös mahdollista säilyttää, mikäli Laukonsillan kulkupinta halutaan tulevaisuudessa erotella rinnakkaiseksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi.

Laukonsilta on suunnittelukilpailun tulos ja siltaestetiikaltaan korkealaatuinen ja arvostettu sekä kaupunkikuvallisesti merkittävä. Edetäkseen toteutukseen Laukonsillan sateenkaariväritys vaatii suunnitelman havainne­kuvineen sekä määrärahan investointiin ja vuosittaiseen ylläpitoon. Lisäksi asia pitää viedä käsiteltäväksi kaupunkikuvatoimikuntaan sekä mahdollisesti myös julkisen taiteen ohjausryhmään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Jaakko Mustakallion ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Jaakko Mustakallion ym. valtuustoaloite ja siihen annettu yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius, puh. 041 730 4296, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Jaakko Mustakallion ym. valtuustoaloite ja siihen annettu yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jaakko Mustakallio, Jouni Sivenius

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)