Kaupunginvaltuusto, kokous 21.2.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 26 Valtuustoaloite uuden kevyenliikenteen sillan rakentamiseksi Tammerkosken yli - Pekka Salmi ja Joni Lehtimäki  

TRE:5176/10.00.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja, Milko.Tietavainen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Pekka Salmi ja varavaltuutettu Joni Lehtimäki esittävät valtuustoaloitteessaan 7.10.2020 TRE: 5176/10.00.02/2020, että kaupunki käynnistää pysyvän sillan suunnittelun väliaikaisen kävelysillan paikalle Hämeensillan eteläpuolelle ja selvittää yhdessä Metsä Board Oyj:n kanssa mahdollisuuksia rakentaa kulkuyhteys Värjärinkadun ja Kehräsaaren alueen välille.

Tammerkosken ylittäviä kulkuyhteyksiä on tutkittu useissa eri vaiheissa ja suunnitteluhankkeissa. Viime vuosien aikana laajempana verkostollisena kysymyksenä kevyen liikenteen siltojen tarvetta on nostettu esiin mm. Keskustorin visiotyössä, Läntisen keskustan liikenteen yleissuunnitelmassa (2019) ja Läntisen keskustan visiotyössä (2020). Takonraitista on laadittu ideasuunnitelma (2020) valtuustoaloitteen mukaisesti yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa. Suunnitelman tavoitteena oli löytää ja kehittää ideoita reitiksi Tammerkosken länsireunalle Hämeensillalta etelään aina Vuolteensillalle asti. Kaupungin lisäksi ideasuunnitelmaa oli kommentoimassa Metsä Group, Metsä Board Tako, Alakoski Oy, H. Liljeroos Oy sekä Kehräsuvanto Oy. Selvityksen perusteella näyttää olevan mahdollista parantaa jalankulun yhteyksiä sekä kosken suuntaisesti Takon puolella että kosken yli alavoimalan alueella. Suunnitteluun liittyy kuitenkin monia mm. kiinteistöjen käyttöön, turvallisuuteen, kulkutien esteettömyyteen ja kaupunkikuvaan liittyviä kysymyksiä. Ratkaisuilla on merkitystä myös nykyisen Vuolteensillan käyttöön.

Tammerkoskea myötäilevien ja ylittävien kävelyn ja pyöräilyn reitistöjen kokonaisvaltaiselle tarkastelulle on ilmeinen tarve osana keskustan kaupunki-, liikkumis- ja toimintaympäristön kehittämistä. Vaikka yhteys Värjärinkujalta Tammerkosken yli ja kosken suunnassa onkin ilmeisen tarpeellinen ja perusteltu, kysymys on arvioitu olevan yksittäistä siltapaikkaa laajempi. Valmistelussa on keskusteltu siitä, tulisiko yhteystarpeet ottaa tarkasteltavaksi esimerkiksi osana Keskustan strategisen osayleiskaavan päivitystä osana kantakaupungin yleiskaavaa. Näin voidaan arvioida sekä väliaikaisen sillan, että muiden kosken ylittävien siltapaikkojen, kuten Tampereen Teatterin ja Koskipuiston tai Finlaysonin ja Tampellan yhdistävien siltojen, tarpeellisuutta sekä kaupunkikuvallista asemaa. On myös todettu, että Takonraitti on merkitty yhteystarpeena jo nykyiseen voimassa olevaan osayleiskaavaan. Tältä osin ei siis tarvita enää laajempaa tarkastelua vaan ainoastaan asemakaavan muutos ja Takonraitin lisääminen päivittyvään asemakaavaohjelmaan.

Sillan rakentaminen vesistön yli edellyttää vesilain mukaisen luvan. Asemakaavan muutoksen lisäksi tulee käynnistää vesilain mukaisen hakemuksen laatiminen. Vesilain mukaisen hakemuksen käsittelee Länsi-Suomen aluehallintovirasto.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Pekka Salmen ja Joni Lehtimäen valtuustoaloite, siihen annettu vastaus ja tehdyt toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pekka Salmen ja Joni Lehtimäen valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan lausunto ja tehdyt toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 5068 600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Pekka Salmen ja Joni Lehtimäen valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan lausunto ja tehdyt toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Salmi, Joni Lehtimäki, Milko Tietäväinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)