Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

§ 38 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Tampereen Sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle 

TRE:7218/00.00.03/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Perämaa Juha, Lakimies, Juha.Peramaa@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston todettua 25.1.2021 § 5 varavaltuutettu Sirpa Koiviston varavaltuutetun luottamustoimet päättyneiksi on Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän varavaltuutettujen määrä jäänyt vajaaksi.

Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa vaalilain 93 §:n mukaisesti määräämään valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Perämaa Juha, Lakimies, Juha.Peramaa@tampere.fi

Joanna Leino määrätään Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän 16. varavaltuutetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on 15.2.2021 § 7 määrännyt Joanna Leinon Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän 16. varavaltuutetuksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Keskusvaalilautakunnan päätös 15.2.2021 § 7 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Keskusvaalilautakunnan päätös 15.2.2021 § 7 merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)