Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

§ 47 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 

TRE:105/00.01.03/2021

Perustelut

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 115 §:n mukaisena aloitteena on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

Valtuustoaloite Varhaiskasvatuksen henkilökunnan laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisen mahdollistamiseksi - Anne Liimola
TRE:2301/12.00.01/202

Valtuustoaloite Tampereen kaupungin tonttivuokrien kohtuullistamiseksi ja asunto- ja maapolitiikan linjausten ja käytäntöjen päivittämiseksi – Aila Dündar-Järvinen
TRE:2302/10.00.01/2021

Valtuustoaloite lyhennetyn työajan kokeilemiseksi Tampereen kaupungissa – Aila Dündar-Järvinen
TRE:2303/01.00.01/2021

Valtuustoaloite Tampereen kaupungin pölyttäjäystävällisyyden tukemiseksi – Milka Hanhela ym.
TRE:2304/11.00.01/2021

Valtuustoaloite feministisen kaupunkisuunnittelun periaatteiden käyttöönottamiseksi Tampereella – Juhana Suoniemi
TRE:2305/10.00.01/2021

Valtuustoaloite Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi Tampereen kouluissa - Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä
TRE:2306/12.00.01/2021

Valtuustoaloite sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmien arvioimiseksi – Aarne Raevaara
TRE:2308/11.00.01/2021

Valtuustoaloite Tampereen keskustan kadunvarsipysäköinnin muuttamiseksi keskustan yrittäjiä ja kaupungin taloudellista elinvoimaa palvelevaksi- Veikko Vallin
TRE:2308/11.00.01/2021

Valtuustoaloite Tampere ei edistä ruuhkamaksuja tai tietulleja – Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä
TRE:2311/02.00.01/202


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)