Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

§ 36 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin seuraavasti:

§:n 42 kohdalla johtaja Lauri Savisaarella ja kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaarelle

§:ien 43-44 kohdalla johtaja Mikko Nurmiselle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)