Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Ari Wigelius ja Reeta Ahonen.

Varalla Mikko Alatalo ja Atanas Aleksovski.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Wigelius ja Reeta Ahonen (varalle Atanas Aleksovski ja Tiina Elovaara).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)