Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 45 Valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelyn katsaus 

TRE:1137/00.01.03/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 115 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tulee saattaa aloite valtuuston lopullisesti käsiteltäväksi yhden vuoden kuluessa.

Valtuutetut tekivät vuoden 2020 aikana 72 valtuustoaloitetta, joista valtuusto on lopullisesti käsitellyt 30. Vuonna 2020 käsiteltiin yhteensä 61 aloitetta, joista 17 aloitetta käsiteltiin talousarvion yhteydessä.

Vuonna 2020 käsitellyistä aloitteista joihinkin toimenpiteisiin oli vastaustekstien mukaan ryhdytty 19 aloitteen kohdalla. Näistä kuusi oli talousarvioaloitteita.

Liitteeseen on listattu vuonna 2020 tehdyistä valtuustoaloitteista käsittelemättä olevat 42 aloitetta, vuonna 2019 tehdyistä aloitteista kuusi käsittelemätöntä aloitetta ja vuonna 2018 tehdyistä aloitteista kaksi käsittelemätöntä aloitetta.

Liitteessä mainitut valtuustoaloitteet ovat valmisteltavina konsernihallinnossa, palvelualueilla tai liikelaitoksissa.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä.

Vuonna 2020 valtuusto käsitteli kuusi valtuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta tai sellaiseksi luokiteltavaa kirjelmää, jotka käsiteltiin talousarvion yhteydessä 16.11.2020.

Kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa käsitellyt vuosittaiset kuntalaisaloitepykälät ovat valtuutettujen nähtävillä Selma-kokoukset työtilassa maaliskuun toimielinkäsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelyn katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että asia viedään päätettäväksi valtuuston 19.4.2021 kokoukseen.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelyn katsaus merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Johanna Loukaskorpi palasi kokoukseen.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti, että asia viedään valtuuston käsiteltäväksi vasta kuntavaalien jälkeen. Ryhmien kesken on sovittu ns. vaalikaranteenista ennen vaaleja. Tämän mukaan valtuustoaloitteita ei käsitellä toimielimissä. Hän teki seuraavan ponsiehdotuksen: "Kaupunginhallitus päättää, että asia viedään päätettäväksi valtuuston 19.4.2021 kokoukseen." Juhana Suoniemi kannatti Lylyn ehdotusta.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ponsiehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 115 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tulee saattaa aloite valtuuston lopullisesti käsiteltäväksi yhden vuoden kuluessa.

Valtuutetut tekivät vuoden 2020 aikana 72 valtuustoaloitetta, joista valtuusto on lopullisesti käsitellyt 30. Vuonna 2020 käsiteltiin yhteensä 61 aloitetta, joista 17 aloitetta käsiteltiin talousarvion yhteydessä.

Vuonna 2020 käsitellyistä aloitteista joihinkin toimenpiteisiin oli vastaustekstien mukaan ryhdytty 19 aloitteen kohdalla. Näistä kuusi oli talousarvioaloitteita.

Liitteeseen on listattu vuonna 2020 tehdyistä valtuustoaloitteista käsittelemättä olevat 42 aloitetta, vuonna 2019 tehdyistä aloitteista kuusi käsittelemätöntä aloitetta ja vuonna 2018 tehdyistä aloitteista kaksi käsittelemätöntä aloitetta.

Liitteessä mainitut valtuustoaloitteet ovat valmisteltavina konsernihallinnossa, palvelualueilla tai liikelaitoksissa.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä.

Vuonna 2020 valtuusto käsitteli kuusi valtuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta tai sellaiseksi luokiteltavaa kirjelmää, jotka käsiteltiin talousarvion yhteydessä 16.11.2020.

Kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa käsitellyt vuosittaiset kuntalaisaloitepykälät ovat valtuutettujen nähtävillä Selma-kokoukset työtilassa maaliskuun toimielinkäsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Asia viedään kunnallisvaalien esitetyn siirtämisen vuoksi 22.3.2021 valtuuston kokoukseen aiemmin esitetyn 19.4.2021 valtuuston sijaan.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelyn katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelyn katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset, aloitteiden tekijät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)