Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 19.6.2024

§ 95 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Julkiset päätöspöytäkirjat liitteineen osoitteessa: https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Intendentti
§ 3 Cesare Magrini viulun pienhankinta Tampere Filharmonialle, 06.06.2024

Kirjastopalvelujohtaja
§ 16 Tampereen kaupunginkirjaston AV-aineiston hankinta, 10.06.2024
§ 14 Kirjaston asiakkaan kuuleminen ja kirjaston käyttökielto, 06.06.2024
§ 15 Kirjaston asiakkaan kuuleminen ja kirjaston käyttökielto, 06.06.2024

Kulttuurijohtaja, Sivistyspalvelut
§ 25 Tulojen ja menojen hyväksyjät ja tilausoikeudet sivistyspalvelujen kulttuurin palveluryhmässä, 04.06.2024
§ 27 Kulttuurin palveluryhmän palveluyksiköiden päälliköiden varahenkilöiden nimeäminen, 13.06.2024

Kulttuuripalvelupäällikkö, kaupunkikulttuuriyksikkö
§ 18 Tampere Biennalen kolmen konsertin menojen hyväksyminen Tampere-talossa 10.-13.04.2024, 10.06.2024
§ 19 Vuokrahyvityksen antaminen Saawa osk:lle, 12.06.2024

Liikunta- ja nuorisojohtaja
§ 75 Jäänhoitokoneiden huollon suorahankinta, 03.06.2024
§ 84 Kylmäkoneiden huollon ja korjausten hankinta, 11.06.2024
§ 71 Hinnan määrittäminen Kuusikkopuiston kentällä 14.-15.6.2024 järjestettävälle Hervanta Open Air-konsertille, 22.05.2024
§ 77 Live Nation Finland Oy:ltä perittävä Tampereen stadionin käyttökorvaus Blockfest 2024 ajalta, 04.06.2024
§ 78 Liikunnan projektiavustus - Tampereen Vihuri ry, 05.06.2024
§ 80 Tulojen ja menojen hyväksyjät ja tilausoikeudet sivistyspalvelujen liikunnan ja nuorison palveluryhmässä, 10.06.2024
§ 82 Liikunnan projektiavustus - International Muay Boran Academy Finland ry, 11.06.2024
§ 83 Liikunnan projektiavustus - Dream Team Cheerleaders DTC ry, 11.06.2024
§ 76 Kansainvälinen Delfin Basket Tournament Tampere 2.–4.8.2024, 03.06.2024
§ 79 Hinnan määrittäminen Tampereen jäähallin pysäköintialueella 30.–31.8.2024 järjestettävälle Vauhti Kiihtyy-tapahtumalle, 05.06.2024
§ 81 Liikunnan ja nuorison palveluryhmän johtoryhmän nimeäminen, 10.06.2024
§ 85 Sisäiikuntatilojen käyttövuorot kaudelle 2024–2025, 12.06.2024
§ 86 Kaupin urheilupuistossa sijaitsevan vinttikoiraradan käyttösopimuksen irtisanominen, 12.06.2024
§ 89 Liikunnan ja nuorison palveluryhmän ja Manse PP edustus ry:n välisen alivuokrasopimuksen hyväksyminen, 14.6.2024
§ 90 Liikunnan projektiavustus - Tampereen Triathlon Klubi ry, 17.6.224
§ 91 Tampereen stadionin yleisurheilupäällysteen uusiminen, 18.6.2024

Museonjohtaja, Tampereen taidemuseo
§ 12 Tampereen taidemuseon ja taiteilijan välisen sopimuksen hyväksyminen julkisen taideteoksen hankinnasta: Lotta Svärd -muistomerkki, 06.06.2024
§ 11 Tampereen Taidemuseon hankinnat vuonna 2024 kesäkuu, 06.06.2024

Nuorisopalvelujohtaja
§ 19 Nuorison kerta-avustus - Pakolaisnuorten tuki ry, 04.06.2024
§ 20 Nuorison kerta-avustus - Tampereen Lastenliitto ry, 04.06.2024
§ 21 Ammatillisen tukileiritoiminnan järjestäminen yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa, 06.06.2024

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Esteellisyys
Puheenjohtaja Matti Helimo ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 mom 7 kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Kokouskäsittely
Puheenjohtaja Matti Helimon ollessa esteellinen käsittelemään asiaa varapuheenjohtaja Ilpo Rantanen siirtyi puheenjohtajaksi.

Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn seuraavat päätöspöytäkirjat:

Liikunta- ja nuorisojohtaja
§ 89 Liikunnan ja nuorison palveluryhmän ja Manse PP edustus ry:n välisen alivuokrasopimuksen hyväksyminen, 14.6.2024
§ 90 Liikunnan projektiavustus - Tampereen Triathlon Klubi ry, 17.6.224
§ 91 Tampereen stadionin yleisurheilupäällysteen uusiminen, 18.6.2024

Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)