Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 14.9.2022

§ 78 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Läntinen linjasto 2024 -suunnitteluprojekti (Leena Huhtala)
  • Talviliikennekauden aloitus (Juha-Pekka Häyrynen)
  • Asiakaspalautteet

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Suunnittelija Leena Huhtala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)