Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 23.6.2021

§ 47 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n 49 'Tampereen seudun joukkoliikenteen maksuttomat matkat' ja §:n 50 'Joukkoliikenteen asiakastyytyvä​isyystutkimuksen hankinta' ajaksi asiakkuuspäällikkö Riikka Salkoselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)