Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 23.6.2021

§ 53 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja
§ 15 Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 4/2021 - hankinnan käynnistäminen , 03.06.2021

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)