Yhdyskuntalautakunta, kokous 13.4.2021

§ 110 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Peltolammin-Multisillan lähiöohjelma, Henna Kuitunen

- Ratikan kehitysohjelman tilannekatsaus, Ville-Mikael Tuominen

- Hiedanrannan kehitysohjelman tilannekatsaus, Juha Kaivonen

- Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021, Pia Hastio

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Henna Kuitunen, Ville-Mikael Tuominen ja Juha Kaivonen olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)