Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 10.2.2021

§ 11 Ilmoitusasiat 

TRE:840/00.01.03/2021

Valmistelija

 • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

 • Nokian kaupunki on pyytänyt alueelliselta jätehuoltolautakunnalta lausuntoa ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisten ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä. Lausuntoa pyydettiin 1.2.2021 mennessä. Tampereen kaupungin hallintosäännön 35 §:n mukaan apulaispormestari päättää lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa. Apulaispormestarin päätös asiasta on liitteenä.

 

 • Ajalla 1.12.2020-31.1.2021 jätehuoltoinsinööri on antanut jätemaksuja koskevia päätöksiä sekä jätehuoltomääräysten poikkeamispäätöksiä seuraavasti. Päätöksiä on annettu yhteensä 205 kpl.
  • Jätemaksujen maksuunpanoa koskevat päätökset 25 kpl,
  • Jätemaksumuistutuksia koskevat päätökset 67 kpl,
  • Jätelaskujen ulosottoa koskevat päätökset 1 kpl,
  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysvälin pidentämistä koskevat päätökset 8 kpl,
  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysten keskeyttämistä koskevat päätökset 100 kpl,
  • Aluejätepisteen käyttöoikeutta koskevat päätökset 1 kpl,
  • Jätehuoltovelvoitteiden poistoa koskevat päätökset 3 kpl.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)