Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.6.2022

§ 156 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Peltolammi-Multisilta –lähiöohjelma sekä lähiökehittämisen jatkosuunnitelmat, Henna Kuitunen​

- Asemakaava 8798, IV, (Amuri), Kortelahdenkatu 14-16, täydennysrakentaminen, Altti Moisala

- Selvitys Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tavoitteellisesta tulevaisuuskuvasta vuosille 2030 ja 2050 sekä toteutuksen tiekartta​, Jukka Lindfors

- Yhdyskuntalautakunnan opintomatka Helsinkiin, Mikko Nurminen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Henna Kuitunen ja Altti Moisala olivat paikalla asiantuntijoina ja he poistuivat kokouksesta esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Ajankohtaisten asioiden käsittelyn jälkeen puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin kokoustauon klo 18:07-18:17.

Jukka Lindfors poistui kokouksesta tauon aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)