Yhdyskuntalautakunta, kokous 22.12.2020

§ 348 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Tontin lunastus rakennuslupa-asiassa Lentävänniemessä, Mikko Nurminen

- Kaupunkipyöräkilpailutus, Timo Seimelä

- Tampereen kaupunkipuulinjaus 2020, Jyrki Lehtimäki

- Asemakaava 8525, Tohlopinranta, Minna Kiviluoto

- Asemakaava 8750, Pyynikin Trikoo, Marjut Lund-Rahkola

- Kotihoidon pysäköinti, Pekka Stenman ja Tuula Haapio

- Kaupunginhallituksen päätös Mältinrannan pysäköinnistä​, Mikko Nurminen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Timo Seimelä, Jyrki Lehtimäki, Marjut Lund-Rahkola, Minna Kiviluoto, Iina Laakkonen, Pekka Stenman ja Tuula Haapio olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Johanna Roihuvuo, Lassi Kaleva ja Kari Kankaala saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)