Yhdyskuntalautakunta, kokous 22.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 355 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Rantaperkiö, Lumpeenkatu 6, tontin jakaminen ja käyttötarkoituksen muutos, asemakaava nro 8801 

TRE:6860/10.02.01/2019

Valmistelija

  • Montonen Hanna, Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Ville Ruokosenmäki, puh. 044 431 4478, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 28.9.2020 päivätyn ja 7.12.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8801. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8801

Dno: TRE:6860/10.02.01/2019

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, suunnittelija Ville Ruokosenmäki.

Tonteille osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 2020 k-m².

Rakennusoikeus vähenee 174 k-m².

Tontti 778–21 tonttitehokkuus e= 0,41

Tontti 778–22 tonttitehokkuus e= 0,50

Tontti 778-21 osoitetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR).

Tontti 778-22 osoitetaan liike-, toimisto- ja tuotantorakennusten korttelialueeksi (KTTY-7).

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Rantaperkiön kaupunginosassa noin 6 km:n päässä kaupungin keskustasta etelään, osoitteessa Lumpeenkatu 6. Suunnittelualueen korttelin tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä e=0,37-0,5.

Tontin 778-9 pinta-ala on 4388 m². Tontilla on rakennusoikeutta yhteensä 2194 k-m². Tontilla sijaitsee vuonna 2010 valmistunut yksikerroksinen toimistorakennus. Kerrosalaa tontilla on käytetty 1562 k-m². Rakennettu kerrosala vastaa tonttitehokkuutta e= 0,36. Tontti 778-9 on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Asemakaavan tavoitteet

Hakijan tavoitteena on nykyisen tontin jakaminen kahteen osaan, rivitalon rakennuspaikan muodostaminen ja toimistorakennuksen laajentaminen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8801 (päivätty 28.9.2020, tarkistettu 7.12.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)