Yhdyskuntalautakunta, kokous 22.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 360 Tampereen kaupunkipuulinjaus 2020 

TRE:6189/11.04.02/2020

Valmistelija

  • Koski Timo, Kaupunginpuutarhuri

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristösuunnittelija Jyrki Lehtimäki, puh. 044 423 5405, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiympäristön halutaan säilyvän puustoisena ja puuston määrää, laatua sekä lajistoa halutaan kehittää. Tampereen kaupunkipuulinjaus on laadittu kaupungin yhteiseksi tahtotilaksi, jonka avulla kaupunki määrittää ja julkistaa kaupunkipuita koskevat periaatteensa ja toimintatapansa. Linjaus on laadittu useiden kaupungin eri yksikköjen yhteistyönä.

Tampereen kaupunkipuulinjaus on puita koskeva yhteenveto erilaisista olemassa olevista kaupungin ohjelmista ja linjauksista sekä kaupunkistrategiasta. Linjauksella selkiytetään kaupunkipuita koskevaa toimintaa sekä kehitetään ja vastuutetaan niihin liittyviä prosesseja. Linjauksen tarkoituksena on varmistaa kaupunkipuuston määrä, puiden hyvinvointi ja niiden tarjoamien ekosysteemipalveluiden toiminta.

Linjaus koskee asemakaava-alueella kaupungin omistamilla yleisillä viheralueilla, katualueilla ja kiinteistöjen alueilla kasvavia yksittäisiä puita. Kaupunkipuulinjaus ei koske metsäalueilla kasvavia puita, niiden hoitoa ja käsittelyä ohjataan Tampereen metsänhoidon toimintamallilla.

Tampereen kaupunkipuulinjaus koostuu kymmenestä osalinjauksesta, joissa puita on tarkasteltu mm. ilmaston, kulttuurihistorian, kaupunkikuvan, monimuotoisuuden, puulajiston, suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon sekä puuomaisuuden rahallisen arvon ja niistä saatavan hyödyn näkökulmista.

Kaupunkipuulinjausta täydentävänä toimenpiteenä on käynnistetty tutkimusyhteistyö Mustilan Kotikunnas Säätiön (Mustila Arboretum) kanssa uusien Tampereen leveyspiirillä kestävien puulajien löytämiseksi. Tutkimushankkeessa etsitään kestäviä lisäysalkuperiä 50 uudelle puulajille käytettäväksi viher- ja katualueilla sekä kiinteistöjen piha-alueilla. Uusilla puulajeilla kaupunki haluaa varautua ilmastonmuutoksen tuomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Lisäksi Tampereen kaupunki on muutamien suurien kaupunkien kanssa mukana lähiaikoina valmistuvassa Luonnonvarakeskuksen vetämässä i-Tree -hankkeessa, jossa lasketaan puiden tuottamien ekosysteemipalveluiden taloudellista arvoa.

Kaupunkipuulinjauksen työn edetessä huomattiin useita kehittämistarpeita. Linjauksen jatkotyönä kaupunkipuihin liittyviä prosesseja kehitetään hallintokuntien välisenä yhteistyönä ja laaditaan vuosittain päivitettävä toimenpiteiden vastuutaulukko.

Kaupunkipuulinjauksen yhteydessä kartoitettiin kaupunkilaisten mielipuita sekä toiveita uusien puuistutusten paikoista. Kysely oli avoinna kesäkuun 2020 ajan ja karttamerkintöjä jätettiin yhteensä 1406 kappaletta, joista mielipuumerkintöjä oli 502 ja toiveita uusista puista 904.
Samaan aikaan järjestettiin myös Instagram-kampanja kaupunkilaisten suosikkipuiden kuvien julkaisemiseksi. Tietoa kaupunkipuulinjaustyön etenemisestä jaettiin Tampereen kaupungin verkkosivuilla ja mediassa.

Tampereen kaupunkipuulinjaus päivitetään kokonaisuudessaan 10 vuoden välein. Linjauksen toteutumisen seurannasta vastaa viheralueet ja hulevedet -yksikkö.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Tampereen kaupunkipuulinjaus 2020 hyväksytään ohjeellisena noudatettavaksi kaupungin eri toiminnoissa.

Kaupunkipuulinjauksen jatkotyönä laaditaan vuosittain päivitettävä toimenpiteiden vastuutaulukko.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkipuulinjaustyöryhmän jäsenet: Teemu Alavenetmäki, Riikka Elo, Eliisa Haanpää, Pia Hastio, Saana Karala, Piritta Karru (Infra Oy), Mirkka Katajamäki, Mikko Kielo, Timo Koski, Tomi Kumpulainen, Teemu Kylmäkoski (Infra Oy), Katri Laihosalo, Jyrki Lehtimäki, Kirsi Luoto, Tarja Nikupaavo-Oksanen, Katja Seimelä, Minna Seppänen, Antonia Sucksdorff-Selkämaa, Heli Vuorilampi (Infra Oy)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)