Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.12.2021

§ 219 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

- Vuosien 2022-2025 palvelusuunnitelman valmistelu (Tuomas Huhtala, Laura Heikkilä, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Niko Suoniemi, Auli Heinävä ja Anu Rajala)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Strategiacontroller Tuomas Huhtala, suunnittelija Laura Heikkilä, maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, toimitilapäällikkö Niko Suoniemi, asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä ja hallintopäällikkö Anu Rajala olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Teppo Rantanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. 
Matti Höyssä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen puheenjohtaja esitti pidettäväksi 15 minuutin kokoustauon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)