Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 224 Hervannan uimahallin perusparannuksen lopputilitys 

TRE:5039/10.03.06/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja hankeinsinööri Panu Hirvonen, puh. 040 806 4055, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hervannan uimahallin perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelma hyväksyttiin Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 4.9.2019. 

Hervannan uimahalli on louhittu kallion sisään ja on osa maanalaista väestönsuojaa. Uimahallin rakennusvuosi on 1978 ja hallissa on tehty seuraavia korjauksia: lämmöntalteenoton lisäys 1982, osittainen lämmityksen korjaus 2004-2006 ja automatiikkapäivitys 2016. Uimahallin suodatinaltaita käytetään väestönsuojan kriisiaikaiseen jäähdytykseen ja uimahallia kenttäsairaalana.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Q’ARK Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Rakennesuunnittelusta on vastannut Ramboll Finland Oy, LVIA- ja rakennusautomaatiosuunnittelusta on vastannut insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, sähkösuunnittelusta AX-suunnittelu Oy ja vedenkäsittelysuunnittelusta Ramboll Finland Oy. 

Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut Tampereen Tilapalvelut Oy ja kohteen projektipäällikkönä toimi hankeinsinööri Panu Hirvonen. Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin EU-hankintamenettelyn mukaisina avoimina hankintakyselyinä touko - elokuussa 2019. Hankkeen pääurakoitsijana on toiminut rakennusliike J. Malm Oy, IV-urakoitsijana Ilmanvaihtotyöt A.Saarinen Oy, putki- ja sähköurakoitsijana ESP Tekniikka Oy, rakennusautomaatiourakoitsijana Fidelix Oy ja vedenkäsittelyn automaatiourakoitsijana Insta Automation Oy.

Rakennustyöt aloitettiin tammikuussa 2020 ja ne valmistuivat toukokuussa 2021. Uimahallin toiminta alkoi elokuun alussa 2021.  

Lopulliset toteutuskustannukset 5,98 M€ ylittävät 280 000 eurolla toteutussuunnitelmassa lasketut kustannukset 5,7 M€. Hankkeelle oli kaupungin vuoden 2020 talousarvioissa hyväksytty määräraha 5,7 M€, joka ylittyi 4,9 %. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Hervannan uimahallin perusparannus -hankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Panu Hirvonen, Jani Knuuttila, Niko Suoniemi, Pekka Paavola, Mikko Heinonen, Tuula Paavola, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)