Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.12.2021

§ 235 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 72 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 24.11.2021
§ 73 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 26.11.2021
§ 74 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 03.12.2021
§ 75 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Palvelukoti Männistö, 08.12.2021
§ 76 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Kontu Satama, 08.12.2021
§ 77 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 10.12.2021
§ 78 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 17.12.2021

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 361 Tredun ja Metsähallituksen välisen vuokrasopimuksen siirtäminen Senaatti-kiinteistöt Oy:lle, 13.12.2021

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 167 Tontin 837-301-720-229 (Härmälä) vuokrasuhteen uusiminen, 14.12.2021

Kiinteistöjohtaja
§ 633 Eräiden kiinteistötoimen v. 2020 saatavien poistaminen kirjanpidosta ja perinnästä, 16.12.2021
§ 602 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-129-1810-17-19 ja -27, 24.11.2021
§ 604 Vuokrasopimuksen jatkaminen Rautaharkon vaara-alueet 306V (837-306-9907-0-V0001), 24.11.2021
§ 605 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien kiinteistöjä 837-109-968-2 ja yleistä aluetta 109K, 24.11.2021
§ 607 Omakotitontin 837-78-7330-6 vuokraaminen, 29.11.2021
§ 608 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-235-3572-29 ja 837-235-3572-15, 29.11.2021
§ 610 Tontin 837-327-7678-7 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 29.11.2021
§ 612 Asunto Oy Tammelanpuistokatu 10-12- nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynti, 01.12.2021
§ 613 As Oy Sammonkatu 17-19 -nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynti, 01.12.2021
§ 616 Asuntotontin 837-327-7734-1 (Vuores) varausajan jatkaminen, 01.12.2021
§ 619 Pohjola Rakennus Oy Suomi ponttiseinän sijoittaminen kaupungin omistamalle maa-alueelle, 09.12.2021
§ 620 Hervannassa sijaitsevien eräiden yhteispysäköintialueiden hoidosta perittävien maksujen tarkistaminen, 09.12.2021
§ 621 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-330-6140-1-4, 09.12.2021
§ 622 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien kiinteistöjä 837-330-6140-4 ja katualuetta, 09.12.2021
§ 625 Asuntotontin 837-264-7926-1 (Niemenranta) vuokraaminen, 10.12.2021
§ 626 Asuntotontin 837-264-7923-6 (Niemenranta) vuokraaminen, 10.12.2021
§ 628 Tontin 837-327-7733-14 (Vuores) varausajan jatkaminen, 16.12.2021
§ 629 Asunto Oy Tampereen Ilmatar -nimisen yhtiön porapaalujen ym. sijoittaminen kaupungin omistamalle maa-alueelle, 16.12.2021
§ 631 Retkeilyn palvelusopimus vuodelle 2022, 16.12.2021
§ 632 Omakotitontin 837-78-7330-21 vuokraaminen, 16.12.2021
§ 634 Valokuitunen Oy:n jakokaappien ja kuitukaapelin sijoittaminen Lintulammella ym., 16.12.2021
§ 635 Kalastusmääräykset kaupungin vesialueilla v. 2022, 16.12.2021
§ 636 Metsänhoidon palvelusopimus vuodelle 2022, 16.12.2021
§ 637 Valtuutuksen antaminen Alfakuntoutus Hervanta Oy:lle asunnottomien ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tukiasumisyksikön asukkaiden vuokrasopimuksien allekirjoittamiseksi, 17.12.2021
§ 638 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien kiinteistöjä 837-270-2671-3-5 ja katualuetta , 20.12.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Pekka Salmi teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen kiinteistöjohtajan päätökseen §636: "Lautakunta edellyttää, että metsänhoidon palvelusopimus vuodelle 2022 päivitetään samassa yhteydessä, kun lautakunta käsittelee metsien hoidon toimintamallin 2021-2030."

Petri Siuro ja Mirja Salmijärvi kannattivat Salmen ehdotusta. Toivomusponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
"Lautakunta edellyttää, että metsänhoidon palvelusopimus vuodelle 2022 päivitetään samassa yhteydessä, kun lautakunta käsittelee metsien hoidon toimintamallin 2021-2030."


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)