Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.12.2021

§ 218 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

- §219 trategiacontroller Tuomas Huhtala, suunnittelija Laura Heikkilä, maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, toimitilapäällikkö Niko Suoniemi, asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä ja talous- ja hallintopäällikkö Anu Rajala
- §220 hankeinsinööri Petri Koivusilta
- §221 hankeinsinööri Tero Keisu
- §222 hankepäällikkö Jarmo Viljakka

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)