Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 223 Tampere-talon esitystekniikan uudistamishankkeen lopputilitys  

TRE:6764/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampere-talon esitystekniikan uudistamishankkeen toteutussuunnitelma hyväksyttiin Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 17.6.2020. 

Tampere-talo on rakennettu vuosina 1988 - 1990 ja sitä on laajennettu vuosina 2005 sekä 2017. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Esa Piiroinen ja Sakari Aartelo. Tampere-talon esitystekniikan uudistamishanke sisälsi käyttöikänsä päähän tulleiden ison salin nostinlaitteiden ja katsomovalaistuksen uusimisen. Katsomon näyttämölaitteiden ja valaisinten uudistuksella ei ollut vaikutusta tilan arkkitehtuuriin.

Käytössä oleva nostinlaitteisto on rajoittanut toimintaa ja sisältöjen kehittymistä voimakkaasti. Laitteiston käyttövarmuus ja kapasiteetti eivät vastanneet nykyaikaisten tuotantojen näyttämöteknillisiä tarpeita. Laitteiston vikaherkkyys, huollon haastavuus sekä varaosien saanti olivat kasvavia epävarmuustekijöitä. Tuotantojen teknistyminen sekä esitystekniikan kehittyminen ja kasvaminen olivat ongelmia laitteistolle, joka on mitoitettu ja toteutettu vuonna 1998. Hankinnan keskeinen tavoite oli poistaa nämä epävarmuustekijät.

Katsomon valaistuksen uusiminen toteutettiin entisten valaisinten kaltaisilla uusilla valaisimilla, jotka ovat huomattavasti energiatehokkaampia ja joilla voidaan saavuttaa noin 20 % energiasäästö valaistusolosuhteita muuttamatta.

Uudistamishankkeen mekaniikkasuunnitelmat laati Akukon Oy (aiemmin Akumek Oy) ja sähkösuunnittelusta vastasi Ramboll Finland Oy. Mekaniikkaurakka kilpailutettiin kansallisen hankintamenettelyn mukaisena avoimena hankintakyselynä toukokuussa 2020. Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Insta Automation Oy, joka toimi myös hankkeen päätoteuttajana. Sähköurakoitsijana toimii Are Oy puitesopimuksen mukaisesti. Valaistuksen uusiminen toteutettiin pääosin kesä- ja heinäkuussa 2020. Nostinjärjestelmän asennustyöt tehtiin kohteessa aikavälillä toukokuu-lokakuu 2021.

Hankkeen rakennuttamisen on hoitanut Tampereen Tilapalvelut Oy Tampereen kaupungin ja yhtiön välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti ja projektipäällikkönä toimi rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen. Mekaniikkatöiden valvonnan on hoitanut Akukon Oy sekä rakennus- ja sähkötöiden valvonnan on hoitanut Ramboll CM Oy. 

Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset olivat yhteensä 1 900 000 euroa. Tampereen kaupungin talousarvioissa hankkeelle oli hyväksytty määrärahaa 300 000 euroa vuodelle 2020 ja 1 600 000 euroa vuodelle 2021. Lopulliset toteutuskustannukset 1,995 M€ ylittävät 95 000 eurolla toteutussuunnitelmassa arvioidut kustannukset ja käytössä olleen määrärahan (5,0 %). 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampere-talon esitystekniikan uudistamishankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Paulina Ahokas, Marko Koivisto, Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Anu Rajala, Teemu Alavenetmäki, sisäinen tarkastus, kitiatalous

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)