Yhdyskuntalautakunta, kokous 16.5.2023

Lataa  Kuuntele 

§ 151 Valtuustoaloite Kalevantien pysäköintipaikkojen säilyttämiseksi - Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym. 

TRE:2960/08.00.01/2022

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh. 040 806 4917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja viisi muuta allekirjoittajaa esittävät 11.4.2022 jättämässään valtuustoaloitteessa Kalevantien pysäköintipaikkojen säilyttämistä.  

Valtuustoaloitteessa vastustetaan Kalevantien varrella, Kalevankankaan portin läheisyydessä sijaitsevan pysäköintialueen pysäköintipaikkojen vähentämistä. Tampereen Perussuomalaiset valtuustoryhmän näkemyksen mukaan pysäköintipaikkoja ei saa vähentää ja lisäksi olisi osoitettava inva-paikkoja pysäköintialueelle.

Kaupunki ei ole toistaiseksi edistämässä Kalevantien yleissuunnitelman valmistelua päätöksentekoon eikä kaupungilla ole tällä hetkellä valmisteilla Kalevantien pysäköintipaikkojen vähentämiseen vaikuttavia suunnitelmia.

Hautausmaan läheisyyteen ei ole osoitettavissa lisää pysäköintipaikkoja. Hautausmaan nykyisten asiointipysäköintipaikkojen saatavuutta voidaan tehostaa asettamalla Kalevantien varrella sijaitsevalle pysäköintialueelle 3 tunnin aikarajoitus. Lisäksi kaupunki selvittää yhdessä seurakuntien kanssa mahdollisuutta ja tarvetta muuttaa osa pysäköintipaikoista nk. invapaikoiksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)