Yhdyskuntalautakunta, kokous 16.5.2023

§ 155 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 16 Päätös lausunnon antamisesta hallinto-oikeudelle, 09.05.2023

Kaupungingeodeetti, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 16 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9442, 04.05.2023

Rakennusvalvontapäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 22 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös rakennuslupa-asiassa, 05.05.2023
§ 23 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös rakennuslupaa koskevassa asiassa, 05.05.2023

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 73 Satamien septiasemien ja laiteiden hankinta, 02.05.2023
§ 74 Sammon valtatien jalkakäytävän ja pyörätien rakentaminen, 09.05.2023

Rakennuttamispäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 3 Aasiansillan tukimuurin taidemuraalin hankinta, 10.05.2023

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue, liikennejärjestelmän suunnittelu
§ 68 Liikenteenrauhoittamiskohteet, rakenteelliset toimenpiteet vuonna 2023, vaihe 1, 02.05.2023
§ 69 Pyynikintien, välillä Laiskolankuja - Kisakentänkatu, katusuunnitelma n:o 1/22046, VII (Pyynikinrinne) kaupunginosassa , 02.05.2023
§ 70 Pyöräilijän ja jalankulkijan keskinäisten väistämisvelvollisuuksien selkeyttäminen Hämeenkadulla, 02.05.2023
§ 71 Pysäköintikieltojen ml. talvipysäköintirajoitukset lisääminen Takahuhdintielle ja Haukkamäenkadulle, 04.05.2023
§ 72 Pysäköintimuutokset Tammelantorilla, 04.05.2023
§ 73 Pysäköintikieltojen ml. talvipysäköintirajoitukset lisääminen Ali-Huikkaantielle välille Takahuhdintie - Lautasenkatu, 04.05.2023
§ 74 Osbu-projektin ’’Pyörä- ja kävelytiet omille kaistoilleen’’ toteuttaminen, 10.05.2023

Suunnittelupäällikkö, kaupunkiympäristön palvelualue, viheralueet ja hulevedet
§ 3 Päätös lausunnon antamisesta hallinto-oikeudelle, 27.04.2023

Ympäristö- ja kehitysjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 11 Kestävä kaupunki -palveluryhmän vastuuhenkilöt, menojen ja tulojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet 8.5.2023 alkaen, 07.05.2023

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)