Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 147 Yhdyskuntalautakunnan toimikauden jatkuminen  

TRE:2794/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Luottamustoimen jatkuvuusperiaatteella turvataan luottamustehtävän hoitaminen toimikauden vaihtuessa. 

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021. Voimaan tulleen lain mukaan ”Vaalilain (714/1998) 144 §:ssä säädetystä poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13 päivä kesäkuuta 2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1 päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle huhtikuun 2021 loppuun mennessä.” Lisäksi laissa säädetään, että "Kuntalain 32 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa". 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan toimikauden jatkuminen merkitään tiedoksi.

Yhdyskuntalautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään uuden toimielimen valintaan asti suunnittelujohtaja Jukka Lindforsille, asemakaavapäällikkö Elina Karppiselle, yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle, rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväiselle, ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle ja suunnittelupäällikkö Ari Vandellille.

Yhdyskuntalautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa uuden toimielimen valintaan asti pitää Jonna Koivumäki tai joku muu toimielin- ja kirjaamopalvelujen hallintosihteereistä. 

Yhdyskuntalautakunnan tiedotusvastaavana uuden toimielimen valintaan asti toimii Anna-Leea Hyry. 

Yhdyskuntalautakunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kokousviikon perjantaina kaupungin verkkosivuille uuden toimielimen valintaan asti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)